Consultanta tehnica, proiectare si inginerie
Accesare fonduri europene – pregatire documentatie tehnico-financiara si cereri de finantare
Management de proiect/program/contract
Recrutare, evaluare si formare profesionala continua
1824.3

miliarde (CFM + NGEU)

20.73

miliarde (CEF)

672.5

miliarde (PNRR)

Programe
2021 – 2027

 • 1. Programul Național Dezvoltare Rurală (PNDR) Tranziție 2021-2022
  2. Programele Operaționale Regionale (cele 8 POR)
  3. Programul Operațional Sănătate (POS)
  4. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
  5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
  6. Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
  7. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
  8. Programul Operaţional Transport (POT)
  9. Programul Operaţional Tranzitie Justa (POTJ)
  10. Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)
  11. Programul pentru Acvacultura și Pescuit (PAP)

Connecting Europe Facility (CEF)

 • - CEF este implementat în baza Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului şi Consiliului și sprijină implementarea proiectelor de interes european, care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în sectoarele: transport, telecomunicații, energie.

 • - Aplicațiile de finanțare sunt depuse direct de către beneficiari (autorități publice sau private) la Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (Innovation & Networks Executive Agency – INEA).

 • - Înainte ca MIPE să avizeze formularul care reprezintă Acordul Statului Membru necesar oricărui beneficiar român pentru a transmite aplicațiile spre evaluare către INEA, este necesar emiterea avizului de oportunitate de către autoritățile naționale cu rol în monitorizarea implementării tehnice și/sau financiare CEF la nivel sectorial.

Programe
2021 – 2027

 • - PNRR reprezintă un document strategic, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, parte a pachetului de relansare economică Next Generation EU.

 • - Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală.

 • - Mecanismul va avea 6 direcții prioritare de finanțare:
  1. Tranziția verde, inclusiv biodiversitatea;
  2. Transformarea digital;
  3. Coeziunea economică și competitivitatea;
  4. Coeziunea socială și teritorială;
  5. Reacția la criză instituțională și pregătirea pentru criză;
  6. Politici pentru următoarea generație, copii și tineri, inclusiv educație și abilități.